logo
Hotline:08 3837 8999

FULL BODY, MIDIUM BODY, LIGHT BODY LÀ GÌ?

Đây là ngôn từ mô tả về rượu vang, nó không liên quan gì đến .......

có 2 yếu tố cơ bản để nhận biết sau đây để xếp chai rượu vang vào FULL BODY:  

1/

2/


Tuân thủ nghị định 94/2012/NĐ-CP và nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ,  Website này để quảng bá  hình ành công ty và chia sẻ thông tin, kiến thức, văn hóa về rượu...Công ty chúng tôi không bán rượu cho người dưới 18 tuổi, không bán rượu qua mạng internet,