logo
Hotline:08 3837 8999

Thông tin đăng ký tài khoản


Nội dung quy định đăng ký thành viên đang được cập nhật...

Tuân thủ nghị định 94/2012/NĐ-CP và nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ,  Website này để quảng bá  hình ành công ty và chia sẻ thông tin, kiến thức, văn hóa về rượu...Công ty chúng tôi không bán rượu cho người dưới 18 tuổi, không bán rượu qua mạng internet,